Thúry György Múzeum

Képzőművészetek Háza

Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15.

Képzőművészetek Háza

Thúry György Múzeum

Magyar Plakát Ház

Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15.

Magyar Plakát Ház

 1. Füzes F. M. – Horváth L.: A vörsi Máriaasszony-szigeti templomrom és a Balaton hajdani vízszintje. Földrajzi Értesítő 1971, 491-497.
 2. A balatonfőkajári kelta temető leletmentése. (Die Erschließung des keltischen Gräberfeldes von Balatonfőkajár.) VMMK 11, 1972, 93-106.
 3. Későkeltakori lakóház leletmentése Keszthely-Usztatón. (Freilegung eines Wohnhauses aus der spätkeltischen Zeit in Keszthely-Usztató.) VMMK 11, 1972, 85-89.
 4. Koravaskori bronzszobrocska Keszthely-Dobogóról. (Früheisenzeitliche Bronzestatuette aus Keszthely-Dobogó.) VMMK 11, 1972, 75-82.
 5. Kelta sírok Sávolyon. (Celtic graves in Sávoly.) SMK 1, 1973, 283-287.
 6. Őskori hordó alakú edény Szigligetről. (Prehistoric barrel-shaped vessel from Szigliget.) ArchÉrt 101, 1974, 55-63.
 7. Kelta temető leletmentése Miklósfán. (Fundbergung eines keltischen Gräberfeldes in Miklósfa.) Zalai Gyűjtemény 6, 1976, 3-18.
 8. Újabb kelta sírok Miklósfán. (Neue Keltengräber in Miklósfa.) Zalai Gyűjtemény 8, 1978, 3-10.
 9. Késővaskori lakóház Nagykanizsán. (Wohnhaus aus der Späteisenzeit in Nagykanizsa.) Zalai Gyűjtemény 8, 1978, 11-21.
 10. Bilkei I. – Horváth L.: Késő római sír Hegyesdről. (Spätrömisches Grab in Hegyesd.) VMMK 14, 1979, 157-161.
 11. A magyarszerdahelyi kelta és római temető. (The Celtic and Roman Cemetery at Magyarszerdahely.) Zalai Gyűjtemény 14, 1979.
 12. Bilkei I. – Horváth L.: Noricumi sírkövek Zalában. (Römische Grabsteine aus Noricum im Komitat Zala.) Zalai Gyűjtemény 16, 1980-81,13-20.
 13. A szőlősgyöröki római kori sír. (Roman period grave at Szőlősgyörök.) CommArchHung 1, 1981, 59-81.
 14. Ásatások a nagykanizsai Inkey sírkápolna környékén. Tanácsi Híradó, Nagykanizsa 1980-81, 35.
 15. A hosszúvölgyi római fazekaskemencék. (Roman pottery kilns found in Hosszúvölgy.) Iparrégészet. Égetőkemencék. (Industrial archaeology. Kilns and furnaces.) Veszprém 1981, 27-32.
 16. Előzetes jelentés a Nagykanizsa-Inkey kápolna melletti lelőhely feltárásáról. (Preliminary report ont he excavation of a site by the Nagykanizsa-Inkey sepulchral chapel.) Zalai Gyűjtemény 18, 1982-82, 7-25.
 17. Régészeti topográfiai munkák Nagykanizsa környékén. Városi Tanács Híradója 14, Nagykanizsa 1984, 73-74.
 18. Nagykanizsa és környékének története. In: Nagykanizsa (szerk. Cseke Ferenc). Panoráma 1984, 16-36.
 19. Questions of the relation of archaeological topography and chronology. MittArchInst 14, 1985, 279-282.
 20. Régészeti kutatások a Kis-Balaton térségében. (több szerzővel), Zalaegerszeg,1986.
 21. Késővaskori ház- és településtípusok Dél-Zalában. (Späteisenzeitliche Haus- und Siedlungstypen auf dem südlichen Teil des Komitates Zala.) Zalai Múzeum 1, 1987, 59-80.
 22. The surroundings of Keszthely. In: Corpus of Celtic finds in Hungary I. Transdanubia 1. (ed. T. Kovács – É. Petres – M. Szabó) Budapest 1987, 63-178.
 23. Spätbronzezeit-Späteisenzeit. In: (Red.: R. Müller) Sieben Jahrtausende am Balaton. Von der Ur-und Frühgeschichte bis zum Ende der Türkenkriege. Sonderaustellung, Mannheim 1989, 36-50.
 24. Római halomsírok Zalában. (Römischen Hügelgräber im Komitat Zala.) In: (Szerk.: K. Palágyi S.) Noricum-pannoniai halomsírok. Várpalota, 1988 (Veszprém, 1990), 47-63.
 25. Nagykanizsa és környékének története. Rövid áttekintés. Kanizsa török uralom alóli felszabadításának emlékére. Nagykanizsa 1990.
 26. Nagykanizsa és környékének története az újkőkortól a római kor végéig. (The history of Nagykanizsa and its surroundings between the Neolithic and the Roman Period.) In: (Szerk.:Dr. Béli J. majd Dr. Rózsa M. és Dr. Rózsáné dr. Lendvai A.) Nagykanizsa Városi Monográfia I. Nagykanizsa 1994, 85-133.
 27. Adatok Délnyugat-Dunántúl későbronzkorának történetéhez. (Angaben zur Geschichte der Spätbronzezeit in SW-Transdanubien.) Zalai Múzeum 5, 1994, 219-235.
 28. Késő bronzkor, korai vaskor, késő vaskor. In: (szerk. Költő L. – Vándor L.) Évezredek üzenete a láp világából. (Régészeti kutatások a Kis-Balaton területén 1979-1992). Kaposvár-Zalaegerszeg 1996, 57-79.
 29. Einige chronologische Fragen des keltischen Gräberfeldes von Rezi. (A rezi kelta temető néhány kronológiai kérdése.) Zalai Múzeum 8, 1997, 79-90.
 30. Die Kelten im Komitat Zala. Schild von Steier, Kleine Schriften 18, 1998,82-88.
 31. Római halomsírok Zalában. (Römische tumuli im Komitat Zala.) Népek a Mura mentén 2 (Völker an der Mur 2), Zalaegerszeg 1998, 31-39.
 32. Nagykanizsa és környékének fontosabb őskori és római kori régészeti lelőhelyei. Nagykanizsai Honismereti Füzetek 20, 1998.
 33. Régészeti szócikkek. In: (Szerk.: Rikli F.) Kanizsai enciklopédia. B. Z. Lapkiadó Kft. 1999.
 34. Újabban feltárt római halomsírok Zalában (Katalógus). In: K. Palágyi S. – Nagy L.: Római kori halomsírok a Dunántúlon. Veszprém 2000, 233-253.
 35. Zala megye őskora. In: (Szerk. Kostyál L.) Zala megye ezer éve. Zalaegerszeg 2001, 9-16.
 36. Késő bronzkori település feltárása Nagykanizsán. (Excavation of a Late Bronze Age settlement at Nagykanizsa). In: Régészeti kutatások Magyarországon (Archaeological Investigations in Hungary 1998) Budapest 2001, 123-135.
 37. A nagykanizsai Thúry György Múzeum 1969-1984 közötti történetének rövid áttekintése. In: 75 éves a múzeumalapító Kerecsényi Edit. Emlékfüzet (szerk. Kostyál László), Zalaegerszeg 2002, 56-57.
 38. Celtic clay situla from Keszthely. In: Morgenrot der Kulturen. Frühe Etappen der Menschheitsgeschichte in Mittel- und Südostreuropa. Festschrift für Nándor Kalicz zum 75. Geburtstag. Budapest 2003, 535-539.
 39. Római villa rustica temetője Nagykanizsán. Zalai Múzeum 12, 2003, 79-95.
 40. Horváth L. – Kalicz N.: Újkőkori település feltárása Petriventén (Zala m.). (Excavation of a Neolithic site at Petrivente.) In: Régészeti kutatások Magyarországon (Archaeological Investigations in Hungary 2001) Budapest 2003, 5-30.
 41. „Emberek, utak, kapcsolatok” Új állandó kiállítás készül Nagykanizsán. Magyar Múzeumok 11/1. 2005/1, 14-15.
 42. Régészeti kutatások a tervezett autópályák zalai szakaszának nyomvonalán (1999-2004). Kanizsai Antológia, No.1. Nagykanizsa 2005, 118-138.
 43. Grave of a Celtic warrior from Magyarszerdahely (Zala county). Kelta harcos sírja Magyarszerdahelyről (Zala megye). Zalai Múzeum 14, 2005, 61-73.
 44. Ló alakokkal díszített római kori edény Magyarszentmiklósról (Zala megye). (Horse figure decorated Roman pottery from Magyarszentmiklós (Zala county). Zalai Múzeum 14, 2005, 81-90.
 45. Kalicz, N. – Horváth, L.: Siedlungsfunde der spätesten Phase der Lengyel-Kultur bei Nagykanizsa. (Naselbinske najdbe pozne faze Lengyelske Kulture pri Nagykanizsi) In: Od Sopota do Lengyela. Prispevki o kamenodobnih in bakrenodobnik kulturah med Savo in Donavo. (Between Sopot and Lengyel. Contributions to Stone Age and Copper Age cultures between the Sava and the Danube.) (Ed. Alenka Tomaž) Annales Mediterranea, Koper 2006, 53-66.
 46. Eke I. – Horváth L.: Késő római temetők Nagykanizsán. (Late Roman cemeteries at Nagykanizsa) In: Régészeti kutatások Magyarországon 2005 (Archeological Investigations in Hungary 2005) Budapest 2006, 73-86.
 47. Gyermekjáték vagy attribútum? Kelta leletek Magyarszentmiklósról. (A toy or an attribute? Celtic finds from Magyarszentmiklós /County Zala, Hungary/.) Zalai Múzeum 16, 2007, 25-54.
 48. Kelta pszeudo-kantharos Zalakomárból (Zala m.). (Celtic pseudo-cantharus from Zalakomár /Hungary, Zala county/.) Zalai Múzeum 17, 2008, 109-129.
 49. Bevezető, Tornyiszentmiklós – Külső-Pálika, Muraszemenye – Gály-parlag, Muraszemenye – Hosszú-dűlő, Becsehely – Cinege-föld, Becsehely – Alsóerdő-dűlő, Becsehely – Homokos-dűlő, Becsehely – Bükaljai-dűlő, Petrivente – Bánya, Petrivente – Újkúti-dűlő. In: (Szerk.: Horváth L. – Frankovics T.): Régészeti feltárások az M7-M70 autópálya Zala megyei nyomvonalán. Összefoglaló jelentések az 1999-2008 között végzett feltárásokról. Zalaegerszeg, 2008.
 50. Kelta agyagcsörgő Nagyrécséről. Zalai Múzeum 18, 2009, 33-38.
 51. Kelta temető leletei Szabadiból (Somogy megye). (Keltische Gräberfeldfunde aus Szabadi /Kom. Somogy/.) CommArchHung 2009, 133-176.
 52. Celtic clay rattle from Nagyrécse (Zala County, Hungary). (Keltska keramična ropotuljica iz Nagyrécse /Zalska županija, Madžarska/). Zbornik Soboškega Muzeja 15, 2010, 179-190.
 53. Eke I. – Horváth L.: Késő római temetők Nagykanizsán (Anyagközlés). Zalai Múzeum 19, 2010, 155-227.
 54. Kalicz, N. – Horváth, L.: Die kupferzeitliche Protoboleráz-Phase (Gruppe) im Lichte der neuen Ausgrabungen in SW-Transdanubien. In: Pantha Rei. Studies in chronology and cultural development of South-Eastern and Central-Europe in earlier prehistory presented to Juraj Pavúk on the occasion of his 75. Birthday. (Ed. J. Šuteková – P. Pavúk – P. Kalábková – B. Kovár) Bratislava, 2010, 407-433.
 55. Horváth, L. – Németh, P. G.: Celtic warriors from Szabadi (Somogy County, Hungary). In: (Ed.: M. Guštin – M. Jevtić) The Eastern Celts. The communities between the Alps and the Black See. Koper-Beograd, 2011, 19-30.
 56. Kora vaskori település Letenyén. (An Early Iron Age settlement at Letenye) Zalai Múzeum 20, 2012, 111-158.
 57. Címszavak In: Lexikon zur keltischen Archäologie (Hrgs. S. Sievers – O. H. Urban – P. C. Ramsl), Wien, 2012.(Andráshida: 60-61, Balatonederics: 109-110, Borsosgyőr: 211-212, Cserszegtomaj: 386-387, Felsőrajk: 540, Kamond: 871-872, Keszthely-Dobogó: 923-924, Magyarszerdahely: 1215-1216, Miklósfa: 1280-1281, Nagykanizsa: 1346, Rezi: 1580-1581).
 58. Horváth L. – Tokai Z. M. – Tóth G.: Kora császárkori temető Alsópáhokon (Zala megye) (Rövid beszámoló) . Excavation report on an Early Imperial period cemetery at Alsópáhok, Zala County. In: (Szerk. Kvassay J.) Évkönyv és jelentés a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2009. évi feltárásairól. (Ed. J. Kvassay) Field Service for Cultural Heritage 2009 Yearbook and rewiew of archaeological investigations. Budapest, 2012, 163-222.
 59. Római bronzserpenyő a Murából, Tótszerdahelyen (Zala megye). (Roman bronze saucepan from the Mura river in Tótszerdahely /Zala county/.) Zalai Múzeum 21, 2013,119-129.
 60. Early Iron Age graves from Keszthely and its environs (Data publication). (Keszthely és környékének kora vaskori sírjai. Anyagközlés) In: (Hrsg.: Heinrich-Tamáska ,O. – Straub, P.) People, settlement and landscape on the lake Balaton over the Millenia. Castellum Pannonicum Pelsonense (CPP) 4, Budapest-Leipzig-Keszthely-Rahden/Westf., 2014, 63-97.
 61. Középső vaskori öntőformák Alsópáhokról (Anyagközlés). Zalai Múzeum 22, 2014, in print.

Szerkesztés:

 1. Zalai Múzeum 12, 2003
 2. Horváth L. – Frankovics T.: Régészeti feltárások az M7-M70 autópálya Zala megyei nyomvonalán. Összefoglaló jelentések az 1999-2008 között végzett feltárásokról. Zalaegerszeg, 2008.  

Katalógus:

 1. Horváth L. – Müller R.: A Kis-Balaton és környékének régészeti leletei. Kiállítási katalógus. Szeged, 1988.
 2. Barna, J. P. – Havasi, B. – Horváth, L.: Vorgeschichtliche Spuren in Keszthely-Fenékpuszta. In: (Hrsg.Tamaska-Heinrich,O. – Straub,P.) Keszthely-Fenékpuszta im Spiegel der Jahrtausende. Leipzig-Zalaegerszeg 2009, 36-41.
 3. Késő vaskor, kora római kor. In: (Szerk. Straub P.) Zala megye régészeti kincsei. Válogatás a legszebb leletekből. (Archaeological Tresaures of Zala County a Collection from Most Beautiful Finds.) Zalaegerszeg, 2010.

Recenzió:

 1. Farkas Csilla (szerk.): Időcsiga. Újabb eredmények Vas megye őskorának kutatásában. Kiállítási katalógus, 288 oldal, 629 színes illusztráció. Kiadja a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága a NKA támogatásával. Szombathely, 2011. Őskorunk 3. /Zeitschnecke. Neue Forschungsergebnisse zur Vorgeschichtlichte vom Komitat Vas, Prähistorie 3. In: Vasi Szemle 66, 2012, 113-114.

A hónap festménye

Thumbnail Frank Frigyes: Hidegkuti házak 1957(vászon, olaj, 80x69 cm) (Thúry György Múzeum Képzőművészeti Gyűjtemény, Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15.)

A hónap műtárgya

Thumbnail A selyemből készült, szaténnal bélelt, mélyen dekoltált báli „ruhaderék” (ruha felsőrész) többszínű gyöngyhímzéssel és selyemfonallal kivarrt virágokkal gazdagon...
Bővebben itt: Február  

Múzeumi képeslapok

kepeslapA képeslapok 80 Ft-os egységáron megvásárolhatók a Thúry György Múzeumban (Nagykanizsa, Fő út 5.)

Galéria

mozaikmuzeumtura logo

NMI logo

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk.