Thúry György Múzeum

Képzőművészetek Háza

Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15.

Képzőművészetek Háza

Thúry György Múzeum

Magyar Plakát Ház

Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15.

Magyar Plakát Ház

A Thúry György Múzeum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján
pályázatot hirdet
Thúry György Múzeum néprajzos-(segéd)muzeológus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony              

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 62.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Nyilvántartási, gyűjtemény gyarapítási, gyűjtemény digitalizálási, gyűjtemény feldolgozási, tudományos és kutatószolgálati feladatok. Műtárgykölcsönzések ügyintézése. Kiállítások szakmai előkészítése, múzeumpedagógiai foglalkozások, tárlatvezetések tartása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.        

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, Néprajz (MA),
 • •magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • • múzeumi területen szerzett tapasztalat/muzeológus végzettség - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 •  egyéb szakirányú felsőfokú végzettség (régészet, történelem, művészettörténet, pedagógia) - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

 •  Jó szintű szakmai elhivatottság és igényesség,
 • • Jó szintű megbízhatóság,
 • • Jó szintű önálló munkavégzés,
 •  Jó szintű precizitás,
 • • Jó szintű együttműködő készség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • • Jó szintű szervezőkészség
 • • Jó szintű kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • • motivációs levél
 • • részletes szakmai önéletrajz
 • • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • • iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok hitelesített másolata
 • • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a bírálatban résztvevők megismerhetik
 • • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Száraz Csilla nyújt, a 0620-226-5210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Thúry György Múzeum címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 62. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 143/2017/K , valamint a munkakör megnevezését: néprajzos-(segéd)muzeológus. •    Postai úton, a pályázatnak a Thúry György Múzeum címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 62. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 143/2017/K, valamint a munkakör megnevezését: néprajzos-(segéd)muzeológus. 
 • Személyesen: Száraz Csilla, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós 62.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a pályázati benyújtási határidő lejártát követően az igazgató bírálja el, majd a fenntartó véleményét is figyelembe véve bízza meg a (segéd)muzeológust munkakörének betöltésével. A pályázati határidő leteltét követően - az erkölcsi bizonyítvány - kivételével hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kinevezés 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tgym.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A hónap festménye

Thumbnail Sass Brunner Erzsébet: Toda házak India, 1933(karton, olajtempera, 33x20 cm) Az alkotás a Brunner Gyűjteményben található (Thúry György Múzeum,...

A hónap műtárgya

Thumbnail A fém szerelékkel ellátott, míves – női alakkal díszített – spiáter (cin öntvény) füllel ellátott csatos konyakos üveg a Thúry György Múzeum legújabb...
Bővebben itt: Május  

Plakat haboru th

Múzeumi képeslapok

kepeslapA képeslapok 80 Ft-os egységáron megvásárolhatók a Thúry György Múzeumban (Nagykanizsa, Fő út 5.)

Galéria

mozaikmuzeumtura logo

NMI logo

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk.