Thúry György Múzeum

Képzőművészetek Háza

Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15.

Képzőművészetek Háza

Thúry György Múzeum

Magyar Plakát Ház

Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15.

Magyar Plakát Ház

A Thúry György Múzeum  a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet 
Thúry György Múzeum  történész-(segéd)muzeológus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű helyettesítés céjából (GYED, GYES) idejére –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 62.   

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató közvetlen vezetésével a területi múzeum céljainak megfelelő módon, annak gyűjtőterületén történész szakmai feladatokat, gyűjteménygyarapítást, szakleltározást, kutatómunkát végez. Részt vesz időszaki és állandó kiállítások tervezésében, rendezésében. Tárlatvezetést folytat. Gyűjteményi feladatai mellett közművelődési feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, történelem szakos bölcsész és/vagy tanár (MA vagy annak megfelelő szintű végzettség),
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • múzeumi területen szerzett tapasztalat/muzeológus végzettség - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • egyéb szakirányú felsőfokú végzettség (régészet, néprajz, művészettörténet, pedagógia) - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák: 

 • Jó szintű szakmai elhivatottság és igényesség,
 • Jó szintű megbízhatóság,
 • Jó szintű önálló munkavégzés,
 • Jó szintű precizitás,
 • Jó szintű együttműködő készség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű szervezőkészség
 • Jó szintű kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél
 • részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok hitelesített másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a bírálatban résztvevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2017. május 15. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 24.  
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Száraz Csilla nyújt, a 0620-226-5210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:   

 • Postai úton, a pályázatnak a Thúry György Múzeum címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 62. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 114/2017/K , valamint a munkakör megnevezését: történész-(segéd)muzeológus.       
 • Személyesen: Száraz Csilla, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 62.    

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a pályázati benyújtási határidő lejártát követően az igazgató bírálja el, majd a fenntartó véleményét is figyelembe véve bízza meg a (segéd)muzeológust munkakörének betöltésével. A pályázati határidő leteltét követően - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 5.

 A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kinevezés 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

 A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tgym.hu honlapon szerezhet.  

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A hónap festménye

Thumbnail Sass Brunner Erzsébet: Toda házak India, 1933(karton, olajtempera, 33x20 cm) Az alkotás a Brunner Gyűjteményben található (Thúry György Múzeum,...

A hónap műtárgya

Thumbnail A fém szerelékkel ellátott, míves – női alakkal díszített – spiáter (cin öntvény) füllel ellátott csatos konyakos üveg a Thúry György Múzeum legújabb...
Bővebben itt: Május  

Plakat haboru th

Múzeumi képeslapok

kepeslapA képeslapok 80 Ft-os egységáron megvásárolhatók a Thúry György Múzeumban (Nagykanizsa, Fő út 5.)

Galéria

mozaikmuzeumtura logo

NMI logo

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk.