György Thúry Museum

The House of Fine Arts

Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15.

The House of Fine Arts

György Thúry Museum

Nagykanizsa, Fő út 5.

György Thúry Museum

House of Hungarian Placards

Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15.

House of Hungarian Placards

1. Beáta Tugya, Ákos Pető, Orsolya Herendi, Zsófia Kovács, Sándorné Judit Kovács, Melissa K. Logan, Linda S. Cummings. Csontvelő felhasználásának bizonyítéka Hódmezővásárhely–Kopáncs–Olasztanya I. lelőhely (Csongrád megye) badeni település 98/103. számú gödrének kerámiájában. [The evidence for using marrow in the pottery of the pit N° 98/103. of the Baden culture settlement at the site Hódmezővásárhely–Kopáncs–Olasztanya I. in Csongrád County.] In: Archeometriai Műhely 2012/1.

http://www.ace.hu/am/

2. Beáta Tugya. (2012). Avarkori sírok tojáshéjleletei Orosházáról. [Eggshell finds of graves from the Avar Age in Orosháza]. In: Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából 7. Orosháza, 3-7.

https://www.academia.edu/6374054/Tugya_Be%C3%A1ta_Avarkori_s%C3%ADrok_toj%C3%A1sh%C3%A9jleletei_Orosh%C3%A1z%C3%A1r%C3%B3l

3. Beáta Tugya. (2014). Késő Árpád-kori állatcsontleletek Kiskunfélegyháza, Amler-bánya lelőhelyről. [The late Árpádian Age animal bone sample from Kiskunfélegyháza, Amler-bánya]. Archeologica Cumanica 3. 387-397.

https://www.academia.edu/9794066/K%C3%A9s%C5%91_%C3%81rp%C3%A1d-kori_%C3%A1llatcsontleletek_Kiskunf%C3%A9legyh%C3%A1za_Amler-b%C3%A1nya_lel%C5%91helyr%C5%91l._The_late_%C3%81rp%C3%A1dian_Age_animal_bone_sample_from_Kiskunf%C3%A9legyh%C3%A1za._Amler-b%C3%A1nya

4. Zoltán Rózsa – János Balázs – Viktor Csányi – Beáta Tugya. Árpád-kori muszlim telep és temetője Orosházán [Árpád Period Muslim settlement and cemetery in Orosháza]. Magyar Régészet Online Magazin, Autumn 2014

http://www.magyarregeszet.hu/?page_id=279#post-7001

5. László Daróczi-Szabó, Márta Daróczi-Szabó, Zsófia Eszter Kovács, Andrea Kőrösi, Beáta Tugya. (2014). Recent camel finds from Hungary. In: Anthropozoologica, 49 (2), 265-280.

Painting of the month

Thumbnail Elizabeth Sass Brunner: South Indian Temple India, 1933(oil-tempera on cardboard, 23x14,7 cm) (Brunner Collection, Nagykanizsa, Erzsébet tér...

Postcards

kepeslap

Postcards can be bought at the unit price of HUF80 at György Thúry Museum (Nagykanizsa, Fő út 5.)

Image gallery

mozaikmuzeumtura logo

NMI logo

The Thúry György Museum uses cookies to ensure you have the best browsing experience and to help us improve the site.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.